Početak treninga za sve skupine

Dana 06. rujna 2021. počinjemo sa treninzma u svim dvoranama. Mjesni odbor Cvjetno naselje ponedjejkom i četvrtkom vrtićanci 18.00 -19.00, a školarci 19.00 – 20.00, centralna dvorana Martićeva 62  vrtićanci 18.30-19.30, a školarci i stariji 19.30-20.30, mjesni odbor Peščenica (Njegoševa ulica 10,kod Harambašićeve) utroak i četrvtak od 18.00-19.00 vrtićanci te dvorana mjesnog odbora SS Kranjčević (Kranjčevićeva 4, iza INA pumpe) ponedjeljak i petak od 18.30 – 19.30. Dobro došli svi stariji i svi novi vježbači.